수요일, 12월 7, 2022
Google search engine

yetiskin-tarihleme-siteleri hizmetMaar voor historici, sociologen durante demografen is dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven...

Maar voor historici, sociologen durante demografen is dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Maar voor historici, sociologen durante demografen is dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Het geheel bleek erg cutting-edge: het begon al satisfied de schimmige introductie van meervoudige relaties during the de- jaren 1830 doorway Joseph Smith, de geheimhouding tegenover zijn vrouw dentro de de uitbouw van een netwerk van geinitieerden in Nauvoo

Tijdens de- laatste decennia van de- twintigste eeuw deden ze emergency room dan ook meer onderzoek naar. Thru het internet bereikten hun bevindingen ook een groter publiek. Na 1852 werd het een openlijke leerstelling, satisfied groeiende deelname aan het systeem home zowat de helft van de mormoonse bevolking. Op termijn werd het een georganiseerd religieus dentro de sociaaleconomisch fenomeen dat het mormonisme toen sterk typeerde. Voor huidige kerkleden, perish er voorheen weinig from niets van afwisten, was het zeker storend hoe Joie introduceerde. De kerkleiding bespreekt dit nu within the een van de- on the internet essays. Het is niet uitgesloten dat dit op termijn wordt teruggeschroefd, websites zoals satisfied de interpretatie van de- priesterschapsban gebeurde.

Voor onderzoekers kan het onderwerp tussendoor vermeld worden: “Mormonen staan vaak bekend wegens polygamie. Het are waar dat in de- negentiende eeuw de- kerk een systeem van ‘meervoudig huwelijk’ heeft gekend. Het begon onder Joseph Smith durante heeft youngster 1890 bestaan. Sindsdien was het echter streng verboden. You kunt hierover meer lezen op de- web site van de- kerk. Met groepen perish alsnog polygamie toelaten heeft de- kerk niets te maken.”

De officiele invalshoek blijft dat goddelijke openbaring het meervoudig huwelijk instelde

Verschillende versies van het Eerste Visioen. Die geven de- indruk dat Tamamen Гјcretsiz yetiЕџkin buluЕџma siteleri Joseph Smith zijn verhaal in de- circle der jaren telkens anders vertelde, wat de geloofwaardigheid ervan ondergraaft. Anti-mormoonse critici zetten pass away conclusie within the de- verf. Nochtans houden perish versies geen contradicties during the als boys ze inside de- perspective van hun ontstaan beschouwt dentro de nauwkeurig vergelijkt. Ze pleiten eerder voor de- authenticiteit van de- ervaring. Zie mijn Nederlandstalige bijdrage hierover hier. De- kerk biedt er dit essay more than aan. Voor geinteresseerde onderzoekers try dit onderwerp within the feite erg verrijkend omdat het ook een goede introductie within the kerkgeschiedenis geeft. Het hoeft ook niet als problematisch aangekaart te worden: “Als tiener got Joseph Smith een eerste ervaring found het goddelijke. Hij heeft daar in de- cycle der jaren verschillende keren more verteld waarbij zijn inzicht over die gebeurtenis rijpte. Dat try ook zo satisfied ons: wanneer we voor het eerst inside ons de- geest voelen branden, is het soms pas later on, bij het terug overdenken van pass away ervaring, dat i aspecten ervan beter inzien.”

De- totstandkoming van het Boek van Abraham. Het Boek van Abraham is een tekst pass away Joseph Smith uitschreef naar aanleiding van oud-Egyptische papyri pass away hem in 1835 waren aangeboden. De- tekst werd afterwards opgenomen inside the “De Parel van Grote Waarde”, perish de kerk als Schriftuur beschouwt. Het Egyptisch schrift durante bijhorende tekeningen op de papyri boeiden Joseph Smith dentro de enkelen van zijn naaste medewerkers. Zij poogden de- betekenissen van de tekens al gissend te ontcijferen. Thans weten we dat de enkele overgebleven fragmenten van de papyri niets found teksten van Abraham te maken hebben. Voor kerkleden pass away ervan overtuigd waren dat Joseph Smith de fragmenten correct vertaalde was perish vaststelling storend dentro de kan hun vertrouwen in the Joseph Smiths beweringen ondergraven. Hoe het Boek van Abraham dan wel youngster remain is gekomen blijft een vraagteken. Enkele experten menen dat Joseph Smith wel degelijk onder goddelijke inspiratie “vertaalde”, zoals ook bij het Boek van Mormon, maar vanaf een deel van de papyri dat verloren is gegaan. Anderen argumenteren dat Joseph Smith zich allicht liet inspireren home de- aanwezigheid van de- oud-Egyptische fragmenten en zo een tekst produceerde, zoals hij ook vanuit inspiratie het Boek van Mozes dentro de herzieningen van Bijbelpassages schreef. Pass away verklaring lijkt de- meest aannemelijke Hoe dan ook, het Boek van Abraham blijft op zich een boeiende tekst pass away een oude origine ademt.

RELATED ARTICLES

댓글을 남겨주세요

귀하의 의견을 입력하십시오!
여기에 이름을 입력하십시오.